Eisen (bulk)vervoer

Verordening (EG) nr. 852/2004 regelt voor de productgroep food onder andere de levensmiddelenhygiëne en HACCP-verplichtingen. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. De verordening schrijft voor dat op wegtransportmiddelen voor bulkvervoer van levensmiddelen de tekst ‘alleen voor levensmiddelen’ zichtbaar is.

In de Verordening (EG) nr. 853/2004 staan specifieke voorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. In de verordening is vastgelegd dat de voedselveiligheid systematisch moet worden beheerst en geborgd.

In de Hygiënecode Transport, Opslag en Distributie (TOD), ontwikkeld door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersorganisatie voor logistiek en transport EVO, zijn de HACCP-beginselen van de verordeningen (EG) nummers 852/2004 en 853/2004 uitgewerkt. Aan de code ligt een branche-risicoanalyse ten grondslag en de code omvat uitsluitend de wettelijke HACCP- en hygiëneverplichtingen.