Vervoer levensmiddelen

De NVWA controleert of bedrijven die levensmiddelen vervoeren zich houden aan de regels voor veiligheid en traceerbaarheid van deze producten.