Hoe voldoet u aan de wet

Voor het organiseren en borgen van voedselveiligheid in uw bedrijf voldoet u aan de wet door aantoonbare toepassing van de Hygiënecode TOD die u aanvullend kunt laten certificeren en de NVWA-registratie. Of via een eigen HACCP-handboek en HACCP-certificering.

Meer informatie over de NVWA-registratie op de pagina Erkenningen-vergunningen-registraties  

Uitgangspunten food

Bij het bulkvervoer van vloeibare, gegranuleerde (korrelig gemaakt) of poedervormige levensmiddelen (food) moet op de wegtransportmiddelen de tekst ‘alleen voor levensmiddelen’ zichtbaar zijn aangebracht en deze wegtransportmiddelen mogen niet voor vervoer van diervoeders (feed), dierlijke bijproducten of andere stoffen (zoals chemicaliën) worden ingezet. Ook niet na reiniging/ontsmetting van de laadruimte.

Hierop geldende aanvullingen of uitzonderingen:

  • Een plantaardig levensmiddel mag met een vervoermiddel met zichtbare tekst ‘alleen voor levensmiddelen’ worden vervoerd naar een diervoederbedrijf;
  • Dit is niet toegestaan voor producten van dierlijke oorsprong (of die ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten) als vóór de rit bekend is dat de bestemming diervoeder of dierlijk bijproduct is;
  • In incidentele gevallen mogen producten van dierlijke oorsprong, als onderweg de bestemming van een levensmiddel wordt gewijzigd in diervoeder of dierlijk bijproduct, worden vervoerd met bulktransportmiddelen waarop zichtbaar staat ‘alleen voor levensmiddelen’ en rechtstreeks worden afgeleverd aan de diervoerderfabrikant of verwerkingsinstallatie. Is er kans op verontreiniging? Dan dient het transportmiddel na afloop van zo’n rit en voordat daarin opnieuw een levensmiddel wordt vervoerd, te worden gereinigd/gedesinfecteerd.