Europese wetgeving vis en visproducten

De minimum eisen die aan de behandeling, bewerking, bereiding, de verwerking en of verhandeling van visserijproducten, slakken en kikkerbillen worden gesteld staan in Europese Verordeningen:

Verordeningen

In deze Europese regels staat hoe de productie van levensmiddelen moet plaatsvinden op een veilige wijze. In Verordening (EG) nr. 882/2004 staat hoe de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) haar controlerende taken moet uitvoeren.