Vis en visproducten

De NVWA controleert de veiligheid van vis en visproducten voor consumptie. Ook controleren we naleving van regels om visstanden op peil te houden. Tegen illegale vangst treden we op.

Meld visstroperij. Bel 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten)

Vangstregistratie doorgeven bij RVO

Vanaf 1 september 2021 kunt u voor vangstregistratie en vragen hierover contact opnemen met de RVO.