De NVWA controleert de veiligheid van vis en visproducten voor consumptie. Ook controleren we naleving van regels om visstanden op peil te houden. Tegen illegale vangst treden we op.


Meld visstroperij. Bel 0900-03 88