Visstroperij aanpakken

De NVWA pakt visstroperij stevig aan. We controleren samen met de politie vooral op grootschalige illegale visvangst. Overtreders kunnen flinke boetes krijgen.

Visstroperij of illegale visserij is vissen zonder vergunning. Dit is schadelijk voor het milieu, voor de natuur en voor de mens. Visstroperij beschadigt watergebieden, verstoort de visstand en vermindert het aantal planten en dieren in wateren en plassen. Ook is visstroperij nadelig voor de beroepsvisserij en de sportvisserij. De NVWA pakt samen met andere overheidsorganisaties visstroperij dan ook stevig aan.

De verschillende soorten stroperij

  • Incidentele stroperij: de stroper consumeert de vis zelf.
  • Gelegenheidsstroperij: vis gevangen met beroepsvistuig en te koop aangeboden.
  • Grove stroperij: grootschalig illegaal vissen met kilometers net of tientallen fuiken.

Overheidscontroles

Het NVWA-toezicht richt zich vooral op gelegenheidsstroperij en grove stroperij. De NVWA werkt hierbij samen met politie en andere handhavingspartners. Sportvisserij Nederland richt zich vooral op het aanpakken van incidentele stroperij en de illegale visserij met hengels en peur.

Maatregelen NVWA

De samenwerkende NVWA-visstroperijteams en andere overheidsorganisaties kunnen illegale vangst, vistuigen en gebruikte vaartuigen en voertuigen in beslag nemen. Boetes en straf kunnen behoorlijk oplopen. (Aal)stroperij is namelijk een economisch misdrijf.

Meld visstroperij

Help mee visstroperij te voorkomen en meld verdachte activiteiten op of bij het water zo snel mogelijk.

Meld visstroperij. Bel: 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten)

Stroperij met beroepsvistuigen?

Stroperij met hengel of peur?