Fraudebeeld visserijketen 2017-2020

In dit fraudebeeld presenteert de NVWA-IOD haar informatiepositie over fraude in de visserijketen. Hierin beschrijven we de fraudevormen die we signaleren in de keten en wat mogelijke risico’s zijn.