Visketen in beeld

In de Visketen in beeld geeft de NVWA een beeld waar het goed gaat in de visketen en waar de risicobeheersing beter moet op het gebied van duurzaamheid, natuur, voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn.

Bronnen

De Visketen in beeld is gebaseerd op informatie over de visketen, resultaten van ons toezicht en onze opsporing. Grotendeels gaat het om informatie over de jaren 2017 tot en met 2020. Met deze Visketen in beeld kunnen wij onze inzet beter richten op bestaande en nieuwe maatschappelijke risico's. Wij baseren ons oordeel op onze informatie over de Nederlandse visketen, de resultaten van ons toezicht op de visketen, het fraudebeeld van de visketen en een risicobeoordeling over de visketen.

De Nederlandse visketen

We geven informatie over de Nederlandse visketen, van aanvoer, naar opslag en verwerking tot afzet van vis. Hoe ziet bijvoorbeeld de vissersvloot eruit en hoeveel vis wordt er in Nederland gevangen en gekweekt? Welke bedrijven zijn betrokken bij de opslag en verwerking van vis? En wie verkoopt de vis uiteindelijk aan de consument? Bekijk het overzicht van de Nederlandse visketen.

Toezicht op de visketen

De resultaten van onze inspecties geven een beeld waar de risicobeheersing beter moet op het gebied van natuur en duurzaamheid, voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn. U vindt hier ook de resultaten van onze import- en exportcontroles. Bekijk de resultaten van ons toezicht.

Fraudebeeld van de visketen

De resultaten van onze opsporing geven een beeld van de fraude in de visketen. De gegevens zijn verzameld door de inlichtingen- en opsporingsdienst IOD van de NVWA.

Risicobeoordeling over de visketen

Het wetenschappelijk bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA heeft een analyse gemaakt van de grootste risico's in de visketen voor voedselveiligheid, dierenwelzijn, diergezondheid en natuur & milieu.

Meer informatie

Lees hier de samenvatting van de Visketen in beeld. Of download het volledige rapport. Heeft u vragen over de Visketen in beeld? Neem dan contact op met de NVWA.