Fraude bij de handel in vlees en vleesproducten

Bij de handel in vlees kunnen veiligheidsrisico's ontstaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het 'omkatten' van vlees. Omkatten betekent dat het vlees een andere kwalificatie of identiteit krijgt dan het werkelijk is.

Een voorbeeld van het omkatten van vlees is vlees dat niet geschikt is voor menselijke consumptie (zogeheten categorie 3-materiaal) voorzien van een andere identiteit zodat het toch in de voedselketen terechtkomt.

Een ander voorbeeld van omkatten is het opwaarderen van vlees. Bij die vorm van fraude wordt een laagwaardig product (bijvoorbeeld paardenvlees) opgewaardeerd naar een relatief hoogwaardig product (rundvlees). Wanneer op het etiket niet de juiste ingrediƫnten staan vermeld, wordt de consument misleid.

Voedselveiligheidsrisico's ontstaan wanneer door omkatten vlees in de voedselketen wordt gebracht waarvan niet zeker is dat dit aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet.

Andere vormen van fraude bij de handel in vlees en vleesproducten zijn illegale slacht, fraude met paardenpaspoorten en het veranderen van de productiewijze door bijvoorbeeld regulier geproduceerd vlees te verkopen als biologisch vlees.

Fraude levert de fraudeur grote financiƫle voordelen op omdat het vaak gaat om grote volumes.