Hygiëneprotocol sectiemateriaal zoogdieren

In dit document vindt u informatie over het vervoer van sectiemateriaal van zoogdieren (dood/levend), vanuit inrichtingen waar vogels worden gehouden in een beschermingszone (3 kilometer rondom getroffen bedrijf) en/of bewakingszone (3 tot 10 kilometer rondom getroffen bedrijf) voor uitvoering van pathologisch onderzoek.