Hygiëneprotocol vervoer van mest

Dit protocol is van toepassing op transportmiddelen die (on)behandelde dierlijke mest vervoeren in, vanuit of naar een beperkings- en toezichtszone of compartiment in situaties met een (dreigende) uitbraak van een besmettelijke dierziekte, voor zover dit in de op dat moment geldende regelgeving is toegestaan.