NZO Hygiëneprotocol dierziekten

Dit protocol voorziet in een aantal minimum maatregelen ter voorkoming van verspreiding van smetstof tijdens het collecteren van rauwe melk bij melkveebedrijven en het transport naar de zuivelfabriek voor verwerking tijdens een periode met transportbeperkingen als gevolg van een (dreigende) uitbraak van een besmettelijke dierziekte. Dit hygiëneprotocol geldt voor alle ontvangers van Nederlandse Boerderijmelk afkomstig van melkgevende dieren.