CoVo - achtergrondinformatie

CoVo (ControleVerordening) is een Europese Verordening die als doel heeft om de diergezondheid en het dierenwelzijn te waarborgen. CoVo is op 14 december 2019 van kracht geworden.

Waar staat dit in de wet?

Zie voor de Verordening: Europese Controle Verordening VO (EU) 2017/625

De Verordening heeft gevolgen voor ons toezicht, en dus ook voor alle slachthuizen. Meer over CoVo ziet u in de video.

CoVo - achtergrondinformatie

In de video ziet u een korte uitleg van de wijzigingen in het toezicht en de PM-keuring op slachthuizen vanwege nieuwe Europese wetgeving. Ook leggen we u uit hoe u als bedrijf de mate van toezicht kunt beïnvloeden.