Export levende varkens (niet vanaf verzamelcentrum) – keuring aanvragen

U vraagt een keuring aan in Mijn NVWA.

Let op: keuringen voor de export van levende varkens vanaf een verzamelcentrum doet u op de gebruikelijke manier. Dat geldt ook voor buitenlandse bedrijven. U vraagt een keuring nog aan met het aanvraagformulier.

Vragen?

Vragen en antwoorden over keuringen, zoals over de planning, vindt u bij Vraag en antwoord Veterinaire keuring.

Vragen en antwoorden over het Mijn NVWA-portaal vindt u bij Vraag en antwoord Mijn NVWA - Online portaal voor ondernemers