Mijn NVWA - Slachthuizen: Waarom is mijn bedrijf ingedeeld in een bepaalde CoVo-groep?

De NVWA deelt uw bedrijf in een bepaalde CoVo-groep in op basis van een aantal kenmerken, te weten:

  • slachtaantallen per week
  • slachtsnelheid
  • diersoorten
  • kwaliteit van de dieren die u slacht

Kijk op onze website voor meer informatie over CoVo.