Weekmakers

In veel producten zitten weekmakers. De NVWA controleert of deze producten voldoen aan de wettelijke eisen.

Wat zijn weekmakers?

Weekmakers zijn stoffen die kunststof producten zacht en buigzaam kunnen maken. Deze chemische stoffen zitten in veel verschillende producten, zoals speelgoed, sportartikelen, plakband, douchegordijnen, regenkleding, matrassen, seksspeeltjes, elektrische snoeren en pvc-vloeren.

Weekmakers komen in het menselijk lichaam

Weekmakers komen geleidelijk vrij uit het materiaal waarin ze zijn verwerkt. Zo kunnen ze ook in het menselijk lichaam terechtkomen, bijvoorbeeld via de huid als u het materiaal aanraakt. Kinderen sabbelen vaak op voorwerpen, dan gaat het via de mond. Sommige weekmakers kunnen ook uit het product verdampen, dan ademt u de weekmakers in.

Zijn weekmakers gevaarlijk?

Weekmakers kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom zijn er binnen de EU afspraken gemaakt over weekmakers. Voor sommige weekmakers geldt een wettelijke limiet: er mag maar een bepaalde hoeveelheid in een product zitten.

De EU kijkt niet alleen naar het soort weekmaker, maar ook naar het product en hoe dat gebruikt wordt. Vandaar dat de wettelijke limiet ook per soort product of productgroep kan verschillen. Voor speelgoed gelden bijvoorbeeld andere eisen dan voor pvc-vloeren.

Minder risico door Europese afspraken

De wettelijke eisen gelden voor alle producten die in EU-lidstaten verhandeld worden. En ook voor producten die in andere landen zijn gemaakt en via import de EU binnen komen. Deze Europese wetgeving is er om de gezondheid van Europese consumenten te beschermen, en is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs.

Veel van deze wettelijke eisen staan in de REACH-verordening (EG) Nr. 1907/2006. REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliƫn. Handelt u in producten die weekmakers bevatten en heeft u vragen over de wettelijke eisen? Dan kunt u contact opnemen met de REACH Helpdesk.

Kijk uit met producten van buiten de EU

Buiten de EU gelden andere wetten en regels voor weekmakers in producten. Koopt u spullen bij webwinkels van buiten de EU, zoals AliExpress? Dat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Het is mogelijk dat er veel schadelijke weekmakers in de producten zitten. Wees daarom voorzichtig met producten die heel goedkoop zijn. Kijk vooral uit met producten voor jonge kinderen: zij lopen meer risico.

Koopt u producten buiten de EU om door te verkopen, bijvoorbeeld als dropshipper? Officieel bent u dan importeur. U bent er dan verantwoordelijk voor dat de producten aan de Europese eisen voldoen.

Wie controleert of producten met weekmakers aan de wettelijke eisen voldoen?

Bedrijven zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun producten aan de wettelijke eisen voldoen. De NVWA houdt hier toezicht op. Daarom kijken we ook naar weekmakers in producten.

Controles via steekproeven

Het is niet mogelijk om alle producten te controleren. Daarom doen we steekproeven. Onze inspecteurs nemen monsters van producten waarvan ze vermoeden dat er weekmakers in zijn verwerkt. In het laboratorium onderzoeken we of deze producten aan de wettelijke eisen voldoen.

Voldoet het product niet aan de wettelijke eisen? Dan moet de verkoper (producent of importeur) de producten uit de handel halen. Eventueel kunnen we een bedrijf ook een boete of een andere maatregel opleggen.

Onderzoek naar producten met weekmakers

Daarnaast doen we regelmatig onderzoek naar productgroepen. Zo krijgen we een beter beeld van de veiligheid van deze producten. Dit kan helpen om bedrijven meer bewust te maken van de wettelijke eisen. Ook kunnen we de uitkomsten gebruiken om nieuw beleid te maken.

In het verleden deden we onder meer onderzoek naar weekmakers in babypoppen, fopspenen en kinderkleding. In 2023 deden we onderzoek naar weekmakers in regenlaarzen en in dildo's.