Risico weekmakers

Sommige weekmakers kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. Er zijn aanwijzingen dat bepaalde weekmakers nieraandoeningen kunnen veroorzaken of de vruchtbaarheid kunnen verminderen.

Kinderen zijn daarbij een bijzondere risicogroep. Als ze op zeer jonge leeftijd, of zelfs voor de geboorte, regelmatig worden blootgesteld aan bepaalde weekmakers, dan kan dat op latere leeftijd effect hebben op hun vruchtbaarheid.

Producten die een gevaar voor de gezondheid op kunnen leveren zijn: speelgoed (omdat kleine kinderen geneigd zijn speelgoed in de mond te nemen), seksspeeltjes, schoolartikelen en kinderschoentjes of slippers die met de blote voet gedragen worden. De NVWA onderzoekt deze producten daarom op het gehalte aan weekmakers en de effecten door blootstelling aan deze stoffen.

Gevaarlijke weekmakers

Een aantal weekmakers (allen ftalaten) is (mogelijk) schadelijk voor de gezondheid:

  • diethylhexyl)-ftalaat (DEHP)
  • dibutylftalaat (DBP)
  • butylbenzylftalaat (BBP)
  • diisononylftalaat (DINP)
  • diisodecylftalaat (DIDP)
  • di-n-octylftalaat (DNOP)

Er zijn aanwijzingen dat de 1e 3 genoemde weekmakers gevaarlijk zijn. Speelgoed en kinderverzorgingsartikelen mogen niet meer dan 0,1 gewichtsprocent van deze weekmakers bevatten. Van de andere 3 weekmakers is onvoldoende bekend of tegenstrijdige informatie beschikbaar. Een veilige toepassing in speelgoed is dan ook niet te waarborgen. Daarom geldt dat het gehalte niet meer dan 0,1 gewichtsprocent mag zijn in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen die een kind in de mond kan nemen.