Fraudebeeld productveiligheid

Een fraudebeeld geeft inzicht in de beschikbare kennis van de NVWA over fraude en andere illegale activiteiten in een (deel van een) keten of op een (deel van een) NVWA-toezichtdomein. Dit fraudebeeld richt zich op het domein Productveiligheid en heeft betrekking op de periode 2017-2020.

Buiten de geregistreerde ongevallen met attractie- en speeltoestellen is het aantal (fraude)signalen laag ten opzichte van de omvang van het totale NVWA-domein Productveiligheid. Gesignaleerde fraude betreft vooral het opzettelijk verhandelen van verboden of onveilige producten en vindt plaats in uiteenlopende productcategorieën. Echter, veel fraude in relatie tot consumentenproducten blijft vermoedelijk uit het zicht van de NVWA(-Inlichtingen- en Opsporingsdienst IOD). Dit lijkt met name te komen door toenemende import van buiten de EU en door de (directe) online afzet aan Nederlandse consumenten, waaronder namaakproducten.

Een toename van ernstige ongevallen met attractie- en speeltoestellen heeft vanaf 2018 geleid tot een grote inzet van opsporing op deze productgroepen. De NVWA(-IOD) onderzoekt grondig de feiten, omstandigheden en oorzaken van een ongeval en deelt inzichten – zoveel als mogelijk – om toekomstige ongevallen te voorkomen.

Meld criminaliteit of ernstige fraude

Informatie is essentieel voor het werk van de NVWA(-IOD). Heeft u informatie over (vermoedelijke) criminele activiteiten of ernstige fraude binnen het werkveld van de NVWA? Neem contact op met de NVWA via 0900-03 88. Informatie over ernstige fraude kunt u 24 uur per dag anoniem delen bij ons Team Criminele Inlichtingen (TCI) via 06-13 44 94 77. Het TCI schermt uw identiteit af.