Advies van BuRO over allergenen in voedingsmiddelen

De Gezondheidsraad heeft in 2007 een advies uitgebracht aan de minister van VWS over voedselallergie. De Gezondheidsraadcommissie stelde vast dat voedselallergie een groot probleem is voor een beperkte groep mensen.

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) heeft daaropvolgend de volgende vragen onderzocht:

  1. Is het hanteren van een nulrisico voor allergenen in voedingsmiddelen terecht of kan dit uitgangspunt worden versoepeld?
  2. Kan het VITAL-systeem worden toegepast voor het handhaven van voedingsmiddelen die (sporen) van allergenen bevatten?