Advies volksgezondheidsrisico's fipronil, deel 4 risico's na verloop van tijd in gecontamineerde leghennen of na uitgroei van gecontamineerde broedeieren

Bureau risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) is in dit deeladvies van 25 augustus 2017 ingegaan op de beantwoording van de vragen of concentraties fipronil aanwezig in leghennen of broedeieren door metabolisme, uitscheiding of door groei van de dieren op termijn dusdanig laag kunnen worden dat het pluimveevlees van de leghennen zelf, of de vleeskuikens uit de broedeieren geschikt zijn voor veilige consumptie door mensen.