Advies volksgezondheidsrisico's fipronil, deel 2 controle van eieren en leghennen op de aanwezigheid van fipronil na schoonmaken van besmette stallen

Bureau risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) is in dit deeladvies van van 11 augustus 2017 ingegaan op de vraag hoe de NVWA kan controleren of stallen die na een fipronil-besmetting schoongemaakt zijn weer geschikt zijn om leghennen te huisvesten die eieren en het vlees produceren dat voldoet aan internationale residulimieten.