Voorlopig advies van BuRO over amitraz in eieren

Voorlopig advies van 23 augustus 2017 van de directeur bureau Risicobeoordeling & onderzoek  (BuRO) over de volksgezondheidsrisico’s van de consumptie van eieren die amitraz bevatten. BuRO is in dit deeladvies ingegaan op de beantwoording van de vragen of er een risico is voor de volksgezondheid door de consumptie van eieren die amitraz bevatten.