Fraudebeeld zuivelketen

De opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) geeft in dit rapport een eerste beeld van fraude en illegale praktijken in de zuivelketen.