Front Office Beoordeling minerale oliën in kaaskoekjes

Naar aanleiding van een melding over minerale oliën in kaaskoekjes heeft de NVWA een risicobeoordeling gevraagd aan het Frontoffice Voedsel- en Productveiligheid RIVM-RIKILT over mogelijke risico’s door consumptie van de kaaskoekjes.  Minerale oliën vormen een groep stoffen die op verschillende manieren in ons voedsel terecht kan komen. Bijvoorbeeld via (recyclebare) verpakkingen en via de drukinkt van verpakkingen. Ook via additieven en proceshulpstoffen (paraffine) en smeermiddelen (tijdens het productieproces) of via het milieu. Er zijn twee groepen van minerale oliën: zogenaamde MOSH en MOAH. Deze bestaan beide uit veel individuele stoffen.  Bepaalde minerale oliën (individuele stoffen) kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid bij langdurige hoge consumptie.

In december 2016 ontdekte een supermarkt dat er hoge gehaltes MOSH en MOAH zaten in twee soorten kaaskoekjes van het huismerk. De supermarkt heeft dit gemeld aan de producent, die dit op zijn beurt heeft gemeld aan de NVWA. Het bedrijf heeft de koekjes uit voorzorg uit de productie genomen en de voorraden geblokkeerd.

De NVWA heeft op grond van verkregen informatie van de producent een risicobeoordeling laten opstellen bij de Frontoffice Voedsel- en Productveiligheid RIVM-RIKILT. De NVWA heeft het bedrijf opdracht gegeven ervoor te zorgen dat de desbetreffende producten niet meer verhandeld worden.  Ook heeft de NVWA haar Europese zusterorganisaties geïnformeerd via het Europese meldsysteem.

De conclusies van deze risicobeoordeling zijn dat het consumeren van grote hoeveelheden van deze kaaskoekjes niet direct een risico vormt voor de gezondheid. Echter bij langdurige consumptie van grote hoeveelheden van desbetreffende kaaskoekjes kunnen gezondheidsrisico’s niet worden uitgesloten.