Integrale risicoanalyse zuivelketen risicobeoordeling

Waar gaat het goed in de zuivelketen? Waar kan het beter? De NVWA heeft in 2017 een analyse gemaakt van de grootste risico’s in de zuivelketen voor voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid.