Interventiematrix tabak en rookwaren IB02-SPEC31 Versie 14 (24 mei 2022)

In dit document vindt u een overzicht van de maatregelen die wij kunnen nemen bij een overtreding van de Tabaks- en rookwarenwet.