Bijlage 1 bij advies BuRO NVWA over methylkwik in vis - beoordeling februari 2016

Vanwege de EU discussie over herziening van de huidige maximum limieten (ML’s) voor kwik in levensmiddelen en in het bijzonder een eventuele verhoging van de huidige ML voor 2 soorten roofvissen (zwaardvis en Portugese ijshaai (Portuguese dogfish)) heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om een advies gevraagd om het Nederlandse standpunt te bepalen.