Advies van BuRO ESBL-besmetting via vlees

De NVWA heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd over de risico’s voor de volksgezondheid van ESBL-producerende bacteriën in vlees. De afkorting ESBL staat voor extended spectrum beta lactamases.

De NVWA constateert dat blootstelling aan ESBL-producerende bacteriën onder andere kan gebeuren door (onvoldoende verhit) vlees te eten. ESBL-besmetting kan echter ook in het productieproces plaatsvinden, of via het milieu.

Het RIVM heeft het risico van blootstelling aan ESBL via vleesconsumptie onderzocht. De NVWA heeft op verzoek van VWS onderzocht wat nog meer bekend is over het blootstellingsrisico, en welk onderzoek aanvullend nodig is voor beleid.