Advies van BuRO over de risico’s voor de volksgezondheid van aviair influenzavirus in separatorvlees van pluimvee

Breng het belang van keukenhygiëne en de juiste verhitting bij de bereiding van pluimveevlees onder de aandacht van de consument. Dat adviseert BuRO de minister voor Medische Zorg en Sport. Consumenten die een juiste keukenhygiëne hanteren en het vlees voldoende verhitten, worden niet blootgesteld aan het aviair influenzavirus.

BuRO vult nog aan haar advies toe, hoe de minister de consument kan bereiken, te weten via het Voedingscentrum. Deze organisatie kan er in haar algemene publieksinformatie aandacht aan besteden.

Aanleiding

Op 25 november 2020 ontving de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een melding van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) over een mogelijke besmetting van een partij kipseparatorvlees, met aviair influenzavirus (dat vogelgriep veroorzaakt). Het vlees is geproduceerd door een Nederlands vleesverwerkend bedrijf met vleesgrondstoffen afkomstig uit verschillende Europese landen. Het virus is vervolgens door WBVR getypeerd als HPAI H5N5.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft naar aanleiding daarvan BuRO gevraagd of pluimveevlees met daarin aviair influenzavirus, een risico vormt voor de volksgezondheid en zo ja, welke mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om dit risico afdoende te reduceren.

Antwoord op de vraag

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) geeft aan dat het aantonen van infectieus aviair influenzavirus in kippenseparatorvlees als een uitzonderlijke toevalstreffer moet worden geduid. In de Europese situatie wordt het risico voor de volksgezondheid door consumptie van of contact met pluimveevlees waarin infectieus virus aanwezig is op dit moment als zeer klein tot verwaarloosbaar ingeschat. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat dit soort virussen die nu in Europa circuleren besmettelijk voor mensen zijn.

Vleesproducten leiden, mits voldoende verhit, niet tot blootstelling van consumenten aan het (HP)AI-virus. Naast de standaardadviezen over de keukenhygiëne bij de verwerking van pluimveevlees, de bereiding van pluimveevlees en de juiste verhitting van pluimveevlees(producten) zijn geen aanvullende mitigerende maatregelen nodig.

Addendum d.d. 3 maart 2021

Naar aanleiding van menselijke infectie van werknemers in Rusland met H5N8 aviair influenza virus is een addendum opgenomen in het advies, waarvan de strekking door de recente ontwikkelingen vooralsnog onveranderd blijft.