Advies van BuRO over gebruik eierrestproduct uit griepvaccinproductie voor diervoeder

BuRO adviseert voorwaarden te stellen aan het gebruik van eierrestproduct uit influenzavaccinproductie als ingrediënt voor diervoeder. Onderzoek bijvoorbeeld eerst of er ziekteverwekkers en chemische stoffen uit het griepvaccin terecht zijn gekomen in het diervoeder. Het griepvaccin wordt geproduceerd voor toepassing bij mensen.

Mocht een herindeling van eierrestproduct als categorie 3 materiaal worden toegestaan, adviseert BuRO de veiligheid van de diervoedergrondstof te borgen door de principes van HACCP op het verwerkingsproces toe te passen en de NVWA te vragen hier toezicht op te houden.

Aanleiding

Voor het produceren van het griepvaccin wordt het daarvoor benodigde influenza A-virus gekweekt in bebroede eieren. Na het oogsten van het virus uit de eieren blijft er een restproduct over, bestaand uit het kippenembryo met dooier, eiwit en eischaal. Dit product bevat nog infectieus virus en restanten van de chemische stoffen hydrocortison of gentamicine. 

Het eierrestproduct wordt momenteel verwerkt tot biobrandstof. De vraag is of het restproduct tot diervoeder mag worden gemaakt. Daarvoor is voorgesteld het restproduct aan onder meer een hittebehandeling te onderwerpen.

Omdat aan het gebruik van eierrestproduct uit de influenzavaccinproductie als diervoeder mogelijk gezondheidsrisico’s verbonden zijn, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) gevraagd een risicobeoordeling uit te voeren. Een farmaceut heeft LNV benaderd, omdat hij het omzetten van het eierrestproduct naar biobrandstof een kostbaar proces vindt. De farmaceut geeft ook aan dat het restproduct nog voedingswaarde heeft.

BuRO heeft de volgende vraagstelling onderzocht: Vormt de verwerking van eierrestproduct uit influenzavaccinproductie tot diervoedergrondstof een risico voor de dier- of volksgezondheid?

Dit document betreft een beoordeling van de virologische, microbiologische en chemische risico’s van het restproduct. Een kritische beschouwing van de wettelijke context maakt geen onderdeel uit van de risicobeoordeling.

Antwoord op de vraag

Eierrestproduct afkomstig uit de productie van influenzavaccin kan tot een voor dier- en volksgezondheid veilige diervoedergrondstof worden verwerkt, mits voldoende risicoreducerende maatregelen worden genomen.