Auditrapport NVWA 2017

In dit rapport doet de Auditdienst Rijk verslag van de uitkomsten van haar wettelijke taak over 2017 bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.