De NVWA-IOD over fraude

De NVWA-IOD pakt complexe, georganiseerde, nationaal en internationaal georiënteerde criminaliteit aan met fraudeonderzoek op alle terreinen waarop de NVWA actief is. In het document ‘NVWA-IOD over fraude’ staan per terrein voorbeelden van onderzoeken die zijn afgerond. Dit geeft inzicht in de werkwijze en de resultaten van fraudeonderzoek door de NVWA-IOD.