Rapportage van de Raad van advies over Bureau Risicobeoordeling van de VWA

De Raad van Advies voor de onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit heeft conform haar wettelijke taak  onderzocht of de risicobeoordeling en onderzoeken en de daarmee verbonden adviezen van de directeur van het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de VWA over het jaar 2008 voldoen aan wettelijke criteria  van onafhankelijkheid en wetenschappelijke kwaliteit.