Rapportage Raad van Advies VWA 2007

De Raad van Advies voor de onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit heeft conform haar wettelijke taak onderzocht of de risicobeoordeling en onderzoeken en de daarmee verbonden adviezen van het Bureau Risicobeoordeling van de VWA  over het jaar 2007 voldoen aan wettelijke criteria van onafhankelijkheid en wetenschappelijke kwaliteit.