Staat van voedselveiligheid (documenten)

In deze 2 documenten informatie over de huidige stand van voedselveiligheid in Nederland, gezien vanuit de NVWA over de jaren 2015 en 2016.

De Staat van voedselveiligheid beschrijft de gevaren en risico's, de naleving in de voedselketen, de fraudegevallen en de toekomstbeelden in de laatste schakels van de voedselketen. Daarin worden levensmiddelen bewerkt/verwerkt, verhandeld, en aan de consument aangeboden.

De Kennis- en informatiebladen voedselveiligheid bevatten uitgebreide en verdiepende informatie over voedselveiligheid. De inhoud van de Staat van voedselveiligheid is hierop gebaseerd.