Verantwoordingsrapportage 2019

In de verantwoordingsrapportage presenteert de NVWA haar resultaten over 2019 langs de 7 publieke belangen waar de NVWA op toeziet. Voedselveiligheid, dierenwelzijn, diergezondheid, tabaksontmoediging, productveiligheid, natuur & milieu en plantgezondheid.

De rapportage geeft informatie over de continuïteit van de organisatie en over de kerntaken van de NVWA.