Meerjarenagenda NVWA

In de meerjarenagenda van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vindt u de strategische koers voor de belangrijke thema's
van ons toezicht. We beschrijven welke relevante trends en ontwikkelingen we zien, wat onze belangrijkste prioriteiten zijn en welke
richting we willen inslaan.