Normeringskader vis en visproducten 2021

In dit document leest u hoe vaak de NVWA bij visverwerkende bedrijven een audit of inspectie uitvoert. U leest ook de gemiddelde duur van een audit of inspectie.