Totstandkoming NVWA-tarief controle Nationaal Plan Residuen voor eieren

In deze documenten vindt u per jaar een beschrijving van het Nationaal Plan Residuen (NPR) voor eieren, het retributiestelsel, het rekenmodel, de berekening van de werkelijke kosten, de verdeling over de groepen retributieplichtigen en de berekening van de tarieven.