Rapport Raad van advies risicobeoordeling

De Raad is tot de conclusie gekomen dat het onderzoek, de beoordeling en de advisering voldoen aan de criteria van onafhankelijkheid en wetenschappelijke kwaliteit, op één uitzondering na.