Signaaladvies van BuRO over uitheemse termieten

De kans op vestiging van termieten in Nederland is groot. Een vestiging kan tot grote maatschappelijke kosten leiden. Geconstateerd wordt dat er in ons land geen beleidsmatig of wettelijke kader is dat betrekking heeft op termieten. Ga het gesprek aan met collega overheden om de rol te bepalen van de verschillende partijen bij signalering en bestrijding van termieten. Dit advies geeft BuRO aan de directeur van directie Natuur, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Achtergrond

Termieten komen van nature niet voor in Nederland en weinig mensen weten dat er onder de uitheemse soorten enkele zijn die in ons Noord-Europese klimaat zeer goed kunnen overleven en ook schade kunnen veroorzaken. In december 2022 meldde dagblad de Limburger dat termieten ernstige schade hadden toegebracht aan historische gebouwen in het Duitse Millen, een grensdorp nabij Sittard. Termieten kunnen in Nederland komen doordat ze meeliften met geïmporteerde goederen.

Effecten

Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar termieten in Noord-Europa en de mogelijke gevolgen hiervan. Het weinige dat bekend is, duidt er op dat de vestiging van een kolonie tot grote maatschappelijke kosten kan leiden.

Nederlands beleid en wettelijk kader ontbreekt

Er is in Nederland geen beleidsmatig of wettelijk kader dat betrekking heeft op termieten. Er staan geen termieten op de Europese Unielijst van invasieve exoten die schadelijk zijn voor de natuur. Er staan geen termieten op fytosanitaire quarantainelijsten. Er is geen meldings- of bestrijdingsplicht, en er zijn geen bouwvoorschriften of clausules in koopcontracten. Er is geen overheidsinstantie die verantwoordelijkheid heeft voor preventie of bestrijding.

Vervolgactie BuRO

De vervolgactie van BuRO is het laten opstellen van een risicoscan uitheemse termieten.