Fraudebeeld aardappelen

Een fraudebeeld geeft inzicht in de beschikbare kennis over fraude en andere illegale activiteiten in een (deel van een) keten of op een (deel van een) domein. Dit fraudebeeld richt zich op de aardappelketen. Gezien de informatiepositie en beschikbare kennis van de NVWA-IOD richt dit fraudebeeld zich voornamelijk op de schakels van de aardappelketen die betrekking hebben op de teelt, opslag en handel van aardappelen. Fraude in de aardappelketen kan risico’s opleveren voor o.a. de plantgezondheid en voedselveiligheid. Ook ondermijnt deze fraude (het vertrouwen van consumenten in) het systeem dat is opgezet om voor die veiligheid te zorgen.

Dit fraudebeeld maakt onderdeel uit van de Integrale ketenanalyse Aardappelen. Deze verschijnt begin volgend jaar.