Fraudebeeld bloembollen

Een fraudebeeld geeft inzicht in de beschikbare kennis over fraude en andere illegale activiteiten in een (deel van een) keten of op een (deel van een) domein. Dit fraudebeeld beschrijft waar in de keten de fraude plaatsvindt en legt de omstandigheden bloot die dit mogelijk maken. Fraude in de bloembollenketen kan risico’s opleveren voor het verspreiden van plantziekten. Ook ondermijnt deze fraude (het vertrouwen van consumenten in) het systeem dat is opgezet om voor die veiligheid te zorgen.

De informatie uit dit fraudebeeld heeft mede als input gediend voor de integrale (management)reactie (verwijzing naar de pagina van de MR) op de risicobeoordeling bloembollenketen van NVWA-BuRO (verwijzing naar de risicobeoordeling).