Uitgangspunten NVWA-toezicht

De NVWA houdt risicogericht en kennisgedreven toezicht.

Het uitgangspunt voor de manier waarop de NVWA toezicht houdt is 'zacht waar het kan, hard waar het moet'. Voor ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen, is de NVWA een deskundige gesprekspartner. Maar wie zich niet aan de regels houdt, pakken we aan. De NVWA neemt direct maatregelen als ze tijdens een inspectie misstanden of (mogelijke) risico's voor de veiligheid aantreft.

De NVWA oordeelt onafhankelijk

De NVWA is een onafhankelijke toezichthouder die staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

De NVWA voert haar taak objectief uit en is bestuurlijk of strafrechtelijk toetsbaar. Wet- en regelgeving is het uitgangspunt van ons handelen. Economische, partijpolitieke of religieuze belangen spelen op geen enkele manier een rol bij ons toezicht.

Toezichtkader voor de NVWA

De uitgangspunten voor het toezicht van de NVWA zijn vastgelegd in het Toezichtkader voor de NVWA. De NVWA vertaalt deze uitgangspunten naar haar interventiebeleid.

Aangescherpt interventiebeleid

De maatregelen die de NVWA neemt zijn afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding. De NVWA scherpt momenteel haar interventiebeleid aan. Meer informatie over het huidige Interventiebeleid NVWA.

Website rijksoverheid.nl