Vaker tijgermugvondsten in woonwijken

De Aziatische tijgermug komt oorspronkelijk niet in Europa voor en is al jaren bezig aan een opmars. De mug heeft zich inmiddels in delen van Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland gevestigd. Het insect bereikt Nederland niet op eigen kracht. Het lift onbedoeld mee met vakantieverkeer of een internationaal transport, en duikt dan op in Nederland. De NVWA bestrijdt de tijgermug in Nederland om daarmee te voorkomen dat de mug zich hier vestigt. De vrouwtjesmug kan namelijk tropische ziektes zoals knokkelkoorts overdragen.

Meer woonwijken en grote aantallen

In 2022 neemt het aantal tijgermuggen toe dat in woonwijken wordt aangetroffen. Waar het in 2020 nog om 2 en in 2021 om 4 woonwijken gaat, zijn het er in 2022 8. Op een aantal locaties, waaronder Arnhem en Katwijk, treffen we grote aantallen aan die we direct bestrijden. De toename is mogelijk te wijten aan het, na 2 corona-jaren weer toegenomen vakantie- en vracht- en transportverkeer. En waarschijnlijk aan de groei van de populatie tijgermuggen in populaire vakantielanden als Italië, Frankrijk en Spanje.

Infographic muggenvondsten Arnhem
Beeld: ©NVWA

De aanpak in een wijk in Arnhem

Na een melding op 5 september 2022 treffen we de Aziatische tijgermug aan in een woonwijk in Arnhem. Bij zo'n eerste vondst starten we direct met alle bestrijdingsactiviteiten. De omwonenden (2.259 adressen) die binnen een straal van 500 meter rond de vondstlocatie wonen, informeren we vooraf per brief over de situatie en actie. Binnen een straal van ruim 100 meter rondom de vondstlocatie bezoeken we iets meer dan 121 adressen huis-aan-huis. We bemonsteren plekken met stilstaand water, waarna we het water verwijderen. Daar waar dit niet mogelijk is, behandelen we de mogelijke broedplaatsen met een larvendodend preparaat om eventueel aanwezige larven van de mug te doden. Daarnaast plaatsen we op verschillende locaties 18 muggenvallen met lokstoffen om te monitoren. Ook kijken we of we in rioolputten en ander stilstaand water in de buurt muggenlarven aantreffen.

Herhaalde bestrijding en nabehandeling

Na nieuwe vondsten op 15 en 22 september breiden we het bestrijdingsgebied verder uit. We plaatsen extra vallen en brengen ook de 416 bewoners in dit gebied op de hoogte. De bestrijding duurt tot en met oktober 2022. Daarna worden de muggenvallen opgeruimd.

Op dit moment is nog niet vastgesteld dat de Aziatische tijgermug op de aangetroffen locaties volledig is uitgeroeid. Eitjes van deze tijgermug kunnen een winter overleven en daarna uitkomen. In april-mei 2023 bezoeken we de woonwijk opnieuw voor 2 nabehandelingen. We beoordelen dan de situatie in de wijk en zullen waar nodig muggenvallen plaatsen.

Het belang van snel melden

Meldingen zoals bij de vondst in Arnhem zijn essentieel voor de bestrijding van de Aziatische tijgermug. Tijdig melden is daarbij van groot belang. Wanneer een melding laat komt, is de populatie vaak gegroeid en kost het meer tijd om de situatie onder controle te krijgen. In 2022 melden mensen bijna 600 vondsten bij ons. Na het bestuderen van de meldingen betreffen er ongeveer 10 daadwerkelijk de tijgermug. De resterende meldingen zijn inheemse steekmugsoorten, zoals de grote steekmug.