Dierenwelzijn

Bij toezicht op dierenwelzijn gaat het om het fysieke welzijn, de eigenheid en de integriteit van het dier. We richten ons op diverse schakels in de keten: de primaire bedrijven, het transport en het slachten. Ook houden we toezicht op het dierenwelzijn bij: instellingen en bedrijven die dierproeven uitvoeren en/of proefdieren fokken en afleveren, het bedrijfsmatig houden van gezelschapsdieren, dierentuindieren, circusdieren en wilde dieren en diersoorten die worden gehouden door particulieren.