Bureau Risicobeoordeling & onderzoek

Het Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA voert in 2023 de volgende werkzaamheden uit:

  • ketenrisicobeoordelingen in het kader van de Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling (WOR);
  • advies over casu├»stiek en systematiek op het gebied van de publieke belangen;
  • adviezen op het gebied van invasieve exotische organismen;
  • overzichtsrapportages over risico's op het gebied van dierenwelzijn en gewasbeschermingsmiddelen;
  • risicobeoordelingen voor de directies Handhaven en Keuren.

BuRO zet data science in om de werkzaamheden van de directies Handhaven en Keuren te ondersteunen (knowledge based), maar ook steeds meer om het inspectiewerk te sturen (knowledge led). BuRO werkt intensief samen met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (European Food Safety Authority, EFSA). Vanwege de implementatie van de Transparantieverordening in Europa breidt BuRO deze samenwerking in 2023 uit op het gebied van risicocommunicatie, dierenwelzijn en data science.

Ook brengt BuRO een advies uit over een toekomstige publiekswebsite die aansluit bij de EFSA-activiteiten.

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO)