Controle subsidieregelingen

De controle van subsidieregelingen door de NVWA richt zich op een rechtmatige en doelmatige besteding van subsidies, ter ondersteuning van een rechtvaardig inkomen voor landbouwers en de ontwikkeling van het Nederlandse platteland. Landbouwers krijgen tijdig de financiële ondersteuning waar ze recht op hebben, op basis van gelden uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast doet de NVWA controles van regelingen die geen subsidiegelden omvatten en een goede handels- en marktwerking binnen Europa bevorderen.

Aandeel Controle subsidieregelingen in 2023 (urenverdeling)

Aandeel Controle subsidieregelingen in 2023 (urenverdeling)
publiek belang - domeinaandeel
Controle subsidieregelingen4%
Overige publieke belangen96%
Brontabel als csv (96 bytes)

Middelen

Financiers

Financiers
financierspercentage
LNV73,60%
Derden26,40%
Brontabel als csv (53 bytes)

Activiteiten

Urenverdeling per domein op basis van geplande uren in 2023

Urenverdeling per domein op basis van geplande uren in 2023
domeinpercentage
Cross compliance21,60%
Grondgebonden subsidieregelingen47,10%
Niet-grondgebonden subsidieregelingen31,30%
Brontabel als csv (134 bytes)

Resultaten

  • De 1%-controles en de controles ter plaatse zijn tijdig en EU conform uitgevoerd.
  • De nacontroles in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds zijn tijdig en EU-conform uitgevoerd en gerapporteerd aan de EU.
  • De uitvoering van controles ter plaatse voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2023 is adequaat voorbereid en geïmplementeerd.

Effecten

Voor de samenleving betekent deze inzet dat de NVWA bijdraagt aan een rechtmatige en doelmatige besteding van subsidies.

Risico

Onvoldoende capaciteit kan leiden tot het niet halen van het aantal verplichte controles, wat een boete vanuit de EU voor de lidstaat Nederland tot gevolg kan hebben.