Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD)

Met de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) heeft de NVWA een eigen recherchedienst in huis. Deze richt zich op de aanpak van fraude, met alle bevoegdheden om crimineel gedrag op te sporen dat de publieke belangen schaadt. De aandacht voor fraude neemt nationaal en internationaal toe. De vraag naar opsporing van fraude bij incidenten in de voedselketen en bij ongevallen met producten, attracties en speeltoestellen en de vraag naar de aanpak van milieucriminaliteit blijven. In 2023 voorzien we meer fraude, als gevolg van de gewenste maatschappelijke transities rond klimaat, duurzaamheid, stikstof, eiwit en eerlijk eten.

Roet in het eten
Beeld: ©NVWA

Podcast 'Roet in het eten'

In de true crime podcast ‘Roet in het eten’. Krijgt de luisteraar een bijzonder kijkje in 5 echte opsporingsonderzoeken die zijn uitgevoerd door de NVWA-IOD. De serie is te beluisteren via reguliere kanalen zoals Apple podcasts en Spotify.

De IOD werkt aan het opleveren van de volgende producten:

17 tot 22 opsporingsonderzoeken

Opsporingsonderzoeken, inclusief de ontneming, en onderzoeken in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie (EOM).

8 bestuurlijke signaleringen met informatie over frauderisico's

Hiermee worden frauderisico’s en oorzaken van fraude in beeld gebracht en geagendeerd om samen met beleidsmakers, toezichts- en opsporingspartners fraude te beperken of voorkomen.

6 strategische fraude-analyses

De analyses dragen bij aan inzicht en kennis voor risicogericht handhaven en de reflectieve functie van de NVWA.

Leveren van bijstand conform (internationale) afspraken

De opsporingsdiensten, politie, marechaussee, rijksrecherche en het Openbaar Ministerie werken samen met de internationale partners aan de aanpak van fraude. Rechtshulpverzoeken/Europese opsporingsbevelen worden uitgevoerd en aan de BOA’s wordt via het Fraude Expertise Knooppunt ondersteuning verleend.

Resultaat om het wederrechtelijk verkregen vermogen af te pakken

Doelstelling beslagname 2019-2023: 6,1 miljoen euro per jaar.
Resultaat 2021: Ruim € 4.2 miljoen conservatoir beslag gelegd.

Doelstelling incasso 2019-2023:  1,6 miljoen euro per jaar.
Resultaat 2021: Ruim € € 3 miljoen wederrechtelijk verkregen vermogen berekend.