Productveiligheid

Het toezicht richt zich op de borging van de veiligheid van non-food consumentenproducten door bedrijven en daarmee de bescherming van consumenten tegen producten die (ernstig) letsel en ernstige gezondheidsschade kunnen veroorzaken. We zetten erop in dat producten met een reëel veiligheids- of gezondheidsrisico niet op de markt worden gebracht of in gebruik worden genomen. Iedere productaanbieder draagt zélf de verantwoordelijkheid om alleen veilige producten aan te bieden. De NVWA houdt hier toezicht op. Daarnaast heeft de consument ook een eigen verantwoordelijkheid om bij aankoop en gebruik van producten te letten op de veiligheid ervan.